Ispis

U mjesecu zaštite od požara DVD Druškovec u suradnji s područnom školom Druškovec organizirali su vježbu evakuacije učenika i učitelja iz objekta područne škole Druškovec.

Plan i program vježbe
Uslijed kvara na električnoj instalaciji došlo je do požara koji je zahvatio prostor učione i prijetila je opasanost širenja požara na hodnik i drugu učionicu na katu i krov škole
Uslijed visoke temperature došlo je do pucanja prozorskih stakala.
Članovi DVD Druškovec nakon izvršene evakuacije učenika i učitelja izvršili su lokalizaciju požara.